North Antrim Irish Lanuage Survey

Mar chuid d’iarrachtaí leanúnacha leis an Ghaeilge a chur chun cinn, tá na grúpaí thíos tar éis teacht le chéile le tabhairt faoi shuirbhé le suim sa Ghaeilge i bpobail Thuaisceart Aontroma a mheas.

Bheadh Glór na Maoile, (Baile an Chaistil); Comhaltas (CCÉ), (Dún Lathaí); Gaeil na nGlinntí, Gaeil Ruairí Óg agus Conradh na Gaeilge (Bun Abhann Dalla) buíoch as do rannpháirtíocht, le go bhfaighfidh muid sampla ionadaíoch ó na pobail éagsúil i dTuaisceart Aontroma.


As part of ongoing efforts to promote the Irish Language, the groups listed below have come together to survey interest in the language within communities in North Antrim.

Glór na Maoile, (Ballycastle); Comhaltas(CCÉ), (Dunloy); Gaeil na nGlinntí, Gaeil Ruairí Óg and Conradh na Gaeilge (Cushendall), would be grateful for your assistance to ensure we achieve a representative sample of the various communities in the North Antrim Area.

Can you use the details in the email below to publicise the survey please.

The link  https://forms.gle/d7mwpYG7zer7TnSB6 takes you to a short form that shouldn’t take any more than 10 minutes to fill in.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.