Glens Literary and Learning Festival 23d to 25th September 2022

Dé hAoine, Friday 23/09/2022

10.30-11.30am

Maidin Fhilíochta -Gaeilge agus Ultais do pháistí scoile.  Poetry Morning – Irish and UlsterScots for schools

Micheál Ó Seanáin & Anne Mc Master

Níl an t-imeacht seo oscailte don phobal. This event is not open to the public.

1.00-2.00pm

An Mangaire Siúlach

Díolacháin Leabhar le Seán MacLabhraí

Book sale of old, interesting and often out of print books.

Seán Mac Labhraí

Ionad Paróiste Rath Muáin, Baile an Chaistil

Ramoan Parish Centre, Ballycastle

Oscailte don phobal.  Tar isteach agus féach ar an bhailiúcháin ar leith.

Open to the public. All very welcome to browse this special collection.

2.00-4.00pm

Seán MacLabhraí

‘Anraí Mac Giolla Comhaill’ – údar agus scolaire.

A talk on the life of ‘Anraí Mac Giolla Comhaill’ -author and scholar.

Ionad Paróiste Rath Muáin, Baile an Chaistil

Ramoan Parish Centre, Ballycastle

Ticéad nó íoc ag an doras – Weekend Ticket or donation at the door. Sólaistí san áireamh.  Includes refreshments.

4.00-6.00pm

Cosán Ceoil – Trad Trial

Mícheál Ó Seanáin agus a chairde

Michael Sands and friends.  

Ag toiseacht ag Tigh Tessie’s Tour begins at Bakewells, Ballycastle and visits Boyd Arms and Wee Tom’s.

Tá spás teoranta.  Cuir scairt/téacs ar 07935514343 le d’ainm.

Spaces are limited.  Please call/text 07935514343 to book your place.

7.30-9.30pm

Oíche Amhránaíochta, Scéalta agus Ceol le Bronagh Ní Leanáin.

An evening of music, stories and song with Bronagh Lennon.

CLG MacUilín.  McQuillan’s GAA  

Ticéad nó íoc ag an doras.  Sólaistí san áireamh. Weekend Ticket or donation at the door. Includes refreshments.

Dé Sathairn, Saturday 24/09/2022

10.30-11.30am

Siúlóid Stairiúil Bun na Margaí i mBaile an Chaistil  – Historical Walk & Talk to Bonamargy, Ballycastle.

Caoimhín MacGabhann/ Kevin McGowan

Ag toiseacht ag an Charrchlós Sheskburn, siúl le chéile, Ag críochnú le tae/scónna san Óstán.

Meet at the Sheskburn Carpark, walk together. Finishes with tea/scones for all in the Marine Hotel.

Ticéad nó íoc ag tús na suilóide. Sólaistí san áireamh. Weekend Ticket or donate at the walk. Includes refreshments.

 1.00-3.00pm

Lainseáil Leabhar – Book Launch

‘An Bealach chun na Gaeltachta’ Seán MacMaoláin100 bliain ó scríobhadh.  Aíonna – Teaghlach MhicMaoláin, Ceol le Aodán agus Jacaí Mhic Séafraidh.

‘The Way to the Gaeltacht’ Seán McMullen – 100 years since first published.  Guests – The McMullen family, Music by Aodán agus Jackie Mhic Séafraidh

Cumann na mBád, Bun Abhann Dalla – The Boat Club, Cushendall.

Ticéad nó íoc ag an doras.  Sólaistí san áireamh -Weekend Ticket or donation at the door. Includes refreshments.

3.00-5.00pm

Meánrang Gaeilge-‘An Bealach chun na Gaeltachta’

Intermediate Class on the book ‘The Way to the Gaeltacht’

Múinteoir – Fearghal MagUiginn

Cumann na mBád, Bun Abhann Dalla – The Boat Club, Cushendall.

Ticéad nó íoc ag an doras.  Sólaistí san áireamh -Weekend Ticket or donation at the door. Includes refreshments.

8.00-10.00pm

Logainmneacha – Place-names

Dr Niall Comer

CLG Chú Chulainn, Dún Lathaí.  Cuchulainn GAA, Dunloy.

Ticéad nó íoc ag an doras.  Sólaistí san áireamh -Weekend Ticket or donation at the door. Includes refreshments.

Dé Domhnaigh, Sunday 25/09/2022

10.00am-12.00pm

Imeacht súgartha do pháistí (4-11bl) Irish language play event for children(4-11yrs). Le/with Deirdre Goodlad.

Ionad an tSeaneaglais, Bun Abhann Duinne.

The Old Church Centre, Cushendun

Tá spás teoranta.  Cuir scairt/téacs ar 07935514343 le d’ainm.

Spaces are limited.  Please call/text 07935514343 to book your place.

7.30-9.30pm

See the source imageLéiriú Scannáin – Film Screening:‘An Cailín Ciúin’ The Quiet Girl.

Ionad an tSeaneaglais, Bun Abhann Duinne.  The Old Church Centre, Cushendun

Ticéad nó íoc ag an doras -Weekend Ticket NÓ/OR Ceannaigh ticéad ón suíomh, purchase a film ticket online from Cushendun Building Preservation Trust event tickets from TicketSource.

9.30-11.00pm

Séisiún Ceoil – Traditional Irish music session.

Le Comhaltas na nGlinntí – with Glens Comhaltas.Tigh Sheáin Sheosaimh, Bun Abhann Dalla.  Johnny Joe’s, Cushendall.

Ticéad nó íoc ag an doras -Weekend Ticket or donation at the door.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.